Brook Preloader Brook Preloader

#NoPlasticInNature

รายชื่อผู้เข้ารอบ

 

โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย”

 

 

 
 
รายชื่อผู้เข้ารอบ